Projekty dla dzielnicy Zielona-Korzeniec-Dziewiąty

Głosowanie na projekty zakończyło się w sobota, 8 listopada, 2014, 23:59:59.

Monitoring terenów szkolnych i przedszkolnych

Projekt zakłada montaż monitoringu przy Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 oraz Przedszkolu nr 6 celem zwiększenia bezpieczeństwa osób do nich uczęszczających. Projekt zakłada montaż 2 kamer obrotowych, dokonanie uzgodnień technicznych, ułożenie światłowodu (linia napowietrzna) oraz zakup monitora wraz z licencjami w przypadku dwóch pierwszych lokalizacji. W przypadku Przedszkola, tam zamontowany zostanie monitoring stacjonarny w skład którego wejdzie: rejestrator, okablowanie oraz kamery.

Multimedialne Laboratorium Kosmosu

Projekt zakłada modernizację kopuły szkolnego Obserwatorium Astronomicznego, poprzez doposażenie jej w dodatkowe teleskopy, zakup zdalnego sterowania do obrotu i otwierania kopuły oraz komputera do sterowania przez internet. Projekt zakłada także doposażenie obserwatorium w sprzęt multimedialny (m.in. w komputery, tablicę interaktywną, projektor itp.), meble, a także pomoce naukowe.

Modernizacja chodników wzdłuż ulicy 9 Maja oraz ulicy Łańcuckiego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Projekt zakłada remont chodników w ciągu ul. 9 Maja oraz ul. Łańcuckiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 9 Maja do schodów terenowych (prawa strona). Projekt obejmuje położenie ok. 745 m² kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej wraz z przygotowaniem dokumentacji wykonawczej oraz przeprowadzeniem uzgodnień.

Położenie kostki brukowej na drodze dojazdowej do wspólnot mieszkaniowych przy ul. Limanowskiego 55, 57 i 59

Projekt zakłada położenie kostki brukowej na drodze dojazdowej do wspólnot mieszkaniowych przy ul. Limanowskiego 55, 57 i 59. W ramach projektu planuje się zdementować dotychczasową nawierzchnię poprzez jej wymianę na ok. 270 m² kostki brukowej.

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice