Projekty dla dzielnicy Tworzeń

Głosowanie na projekty zakończyło się w sobota, 8 listopada, 2014, 23:59:59.

Zagospodarowanie terenu przy południowej elewacji budynku przy ul. Łącznej 31

Projekt zakłada montaż czterech ławek, koszy na odpady, montaż reflektora halogenowego z czujką ruchu, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod ławkami. Lokalizacja:teren przy budynku ul. Łączna 31

Wybrukowanie na nowo chodników na os. Łączna

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodników (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej). Powierzchnia przeznaczona do remontu ok. 754 m2 Lokalizacja:chodniki zlokalizowane na Os. Łączna

Budowa chodnika na ulicy Tworzeń

Projekt zakłada budowę jednostronnego chodnika na ul. Tworzeń (na długości ok.600 m, od przystanku tramwajowego do odcinka istniejącego). Lokalizacja:ul. Tworzeń

Wykafelkowanie rampy i schodów; Montaż barierki ochronnej – rampa + schody na ul. Łącznej 31

Projekt zakłada przeprowadzenie prac remontowych budynku przy ul. Łącznej 31. W ramach projektu wykonana zostanie nawierzchnia z płytek na podeście i schodach wraz z balustradą oraz tynk mozaikowy na ścianach bocznych podestu. Lokalizacja:budynek przy ul. Łącznej 31

Remont boiska oraz korytarzy szkolnych

Projekt zakłada modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 (wymiana nawierzchni, montaż wyposażenia sportowego) oraz przeprowadzenie remontu korytarzy szkolnych (przetarcie tynków wraz z naprawą, położenie tynku cementowo-wapiennego, malowanie). W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej. Lokalizacja:Szkoła Podstawowa nr 11, Al. J. Piłsudskiego 103

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice