Projekty dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie

Głosowanie na projekty zakończyło się w sobota, 8 listopada, 2014, 23:59:59.

Dofinansowanie działalności edukacyjnej dla Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzemieszycach Wielkich

Projekt zakłada doposażenie Filii biblioteki w dodatkowe pozycje książkowe, zakup nośników multimedialnych do nauki i zabawy (m.in. komputery, programy edukacyjne, konsolę do gier, telewizor, gry itp.) oraz teatralne programy edukacyjne.

Utworzenie systemu monitoringu wizyjnego miasta Dąbrowa Górnicza w dzielnicy Strzemieszyce

Projekt zakłada montaż punktów monitoringu przy ul. Warszawskiej, skrzyżowaniu ul. Majewskiego z Narutowicza oraz na skwerze przed kościołem przy ul. Majewskiego. Na przedmiotowe zadanie składa się: zakup trzech obrotowych kamer, dokonanie uzgodnień technicznych(projekt), ułożenie światłowodu w ziemi, zakup monitora i innych licencji związanych z działaniem monitoringu.

Bezpieczna droga-budowa oświetlenia ulicy Jamki

Projekt zakłada dobudowę punktów świetlnych na ulicy Jamki od ul. Majewskiego do budynków mieszkalnych. W ramach zadania planuje się dobudowę ok. 36 słupów i opraw sodowych wraz w linią napowietrzną wraz z dokumentacją niezbędną do realizacji zadania. Projekt zlokalizowany na terenie PKP S.A.

Modernizacja pracowni multimedialnej oraz utworzenie kącika multimedialnego w bibliotece

Projekt zakłada modernizację pracowni komputerowej polegającą na zakupie komputerówna 15 stanowisk uczniowskich oraz 1 stanowisko koordynatora, zakupie oprogramowania oraz programów multimedialnych. Projekt polega także na otworzeniu kącika multimedialnego w skład którego wejdą 4 stanowiska komputerowe wraz z drukarką i skanerem. Dodatkowo zakupiony zostanie zestaw przenośny (laptop, rzutnik oraz ekran).

Cyfrowa Szkoła Przyszłości w Strzemieszycach Wielkich

Projekt służy wyrównywaniu szans wśród uczniów strzemieszyckich szkół podstawowych i zakłada doposażenie strzemieszyckich placówek oświatowych w sprzęt komputerowy. W skład doposażenia wejdzie 10 laptopów wraz z oprogramowaniem, 20 tablic elektronicznych z ekranem dotykowym oraz 466 tabletów dla uczniów szkół podstawowych.

Renowacja pomnika ul. Stacyjna

Projekt zakłada położenie płyt granitowych i montaż słupków z łańcuchami wokół pomnika. Teren ten zostanie także wyrównany i obsiany trawą oraz asfaltowa nawierzchnia zostanie wymieniona na kostkę brukową. Projekt zlokalizowany na terenie PKP S.A.

Utwardzenie części ul. Majewskiego pomiędzy budynkami 189-195 oraz 233-237

Projekt zakłada utwardzenie terenu na odcinkach ul. Majewskiego pomiędzy budynkami 189-195 oraz pomiędzy budynkami 233-237. W ramach projektu planuje się położyć ok. 945 m² asfaltu na podbudowie z kruszywa o grubości ok. 40 cm bez położenia krawężników. W przypadku pierwszej lokalizacji odcinek będzie miał szerokość 2,8 m, natomiast druga lokalizacja 3 m.

Oświetlenie ul. Boczna od strony ul. Szałasowizna

Projekt zakłada montaż 9 słupów i 10 opraw oświetleniowych wraz z doprowadzeniem przyłącza w oparciu o linię napowietrzną. W ramach projektu przygotowana zostanie także dokumentacja projektowa.

Otwarcie przystanku autobusowego na ul. Strzemieszycka obok budynku 182 w kierunku Sławkowa

Projekt polega na wyznaczeniu przystanku autobusowego przy ul. Strzemieszyckiej. W ramach zadania planuje się dokonać zamknięcia otwartego rowu na długości ok. 20 mb, wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego związanego z zamknięciem rowu, wykonanie podbudowy pod peron, wykonanie peronu o wymiarach 1,5m x 20 m z kostki brukowej, wykonanie poziomego i pionowego oznakowania przejścia dla pieszych oraz przystanku autobusowego.

Budowa nowych chodników na ul. Białostockiego od skrzyżowania z ul. Krucza do cmentarza po prawej stronie

Projekt zakłada budowę chodnika na ul. Białostockiego od skrzyżowania z ul. Krucza do cmentarza po prawej stronie. W ramach zadania planuje się budowę ok. 720 m² chodnika z kostki brukowej na podbudowie cementowo piaskowej, odwodnienie oraz przygotowanie dokumentacji projektowej. Projekt częściowo zlokalizowany na terenie ArcelorMittal Poland.

Siłownia zewnętrzna na terenie placu szkolnego

Projekt zakłada montaż 6 podwójnych urządzeń do siłowni, 2 ławek, kosza na śmieci oraz przygotowanie projektu zagospodarowania terenu. Projekt zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 2.

Plac zabaw-Dąbrowa Górnicza - ul. Hotelowa

Projekt zakłada montaż dwóch podwójnych huśtawek, zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią (wraz z bezpieczną podbudową), piaskownicy, trzech kiwaków i huśtawki ważki. Teren ten zostanie także ogrodzony oraz zamontowane zostaną dwie ławki i kosz na śmieci. Zadanie obejmuje także wykonanie dokumentacji projektowej.

Budowa chodnika na ulicy Puszkina

Projekt zakłada wykonanie remontu wraz z przebudową chodnika w ciągu ulicy Puszkina od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Składową. W ramach projektu przygotowana zostanie także dokumentacja techniczna.

Renowacja miejsca wypoczynku "Wywierzyska" Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce ul. Strzemieszycka

Projekt zakłada renowację ok. 639 m² alejek spacerowych oraz utwardzenie ok. 182 m² pod parking oraz przygotowanie dokumentacji technicznej. Zakres prac obejmuje wymianę obrzeży, wykonanie podbudowy oraz położenie kostki. Projekt przewiduje także doposażenie placu zabaw w następujące urządzenie zabawowe: dwa kiwaki, huśtawkę podwójną, zestaw zabawowy lokomotywa, regulamin, ławkę i kosz na odpady. W ramach projektu przewiduje się również nasadzenie roślinności ozdobnej wraz z rewitalizacją istniejącego trawnika.

Świetlica Środowiskowa

Projekt zakłada powstanie świetlicy środowiskowej w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Prowadzenie klubu zostanie zlecone organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert. Świetlica byłaby czynna przez 8 h dziennie przez 5 dni w tygodniu. W ramach tych środków pokryte by zostały koszty związane z wynagrodzeniami oraz doposażenie świetlicy w różnego rodzaju elementy (m.in. stół do tenisa stołowego, konsolę PS3 + gry, telewizor, sprzęt nagłaśniający itp.).

Boisko do siatkówki plażowej

Projekt zakłada budowę boiska do siatkówki plażowej na terenie Gimnazjum nr 10 w Strzemieszycach. Projekt obejmuję budowę boiska wraz z wyposażeniem, wytyczeniem strefy bezpieczeństwa wokół boiska oraz jego ogrodzenie

Park „Srocza Góra”

W ramach projektu planuje się wykonać udrożnienie ścieżek dydaktycznych poprzez pielęgnację istniejących roślin tj. wycięcie krzewów, pielęgnacja drzew, wykoszenie trawy. Planuje się także usunięcie tzw. „dzikich wysypisk”. Proponuje się także wykonanie tablic dydaktyczno-edukacyjnych stanowiska dokumentacyjnego „Srocza Góra”. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice