Projekty dla dzielnicy Staszic-Podlesie

Głosowanie na projekty zakończyło się w sobota, 8 listopada, 2014, 23:59:59.

Remont chodnika przy ul. Południowej

Projekt zakłada wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. Południowej (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej). Lokalizacja:ul. Południowa (do skrzyżowania z ul. Ziemby)

Modernizacja ul. Partyzantów, parkingu przy Przedszkolu nr 8 oraz remont Estrady Parku Podlesie

Projekt zakłada wykonanie remontu drogi (wykonanie nawierzchni z warstwy mineralno-bitumicznej bez krawężników), utwardzenie nawierzchni parkingu (warstwa mineralno-bitumiczna) na ul. Partyzantów oraz przeprowadzenie remontu estrady znajdującej się w Parku Podlesie -wykonanie nawierzchni z płytek na podeście i schodach wraz z balustradą, wykonanie tynku na ścianach bocznych estrady. Lokalizacja:teren przy Przedszkolu nr 8; Park Podlesie

Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw

Projekt zakłada budowę placu zabaw: montaż zestawu rekreacyjnego czterowieżowego, podwójnej huśtawki, huśtawkę ważkę, dwa kiwaki, urządzenie linarne „piramida”, piaskownicę, urządzenie zabawowe – kółko i krzyżyk, cztery ławki oraz dwa kosze na odpady. W kosztach projektu ujęto likwidację obecnych urządzeń, wykonanie bezpiecznej podbudowy pod urządzeniami zabawowymi, wykonanie nawierzchni żwirowej pod piramidą oraz ogrodzenie placu zabaw. Lokalizacja:Teren obecnego placu zabaw pomiędzy ulicami Różana, Świerkowa, Bobrowa

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice