Projekty dla dzielnicy Stary Gołonóg

Głosowanie na projekty zakończyło się w sobota, 8 listopada, 2014, 23:59:59.

Przyjazne podwórko

Projekt zakłada montaż ławek (8 szt.) oraz koszy na odpady (2 szt.) na skwerze między blokami przy ul. III Powstania Śląskiego 10, 12,14. Lokalizacja:ul. III Powstania Śląskiego 10,12,14

Plac codziennej rozrywki

Projekt zakłada montaż stołu szachowego, trzech kiwaków oraz kosza na odpady na skwerze między blokami przy ul. III Powstania Śląskiego 10, 12,14. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej. Lokalizacja:ul. III Powstania Śląskiego 10,12,14

Modernizacja chodników na ulicy III Powstania Śląskiego w rejonie bloków nr 7 i 5

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodników (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej). W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej do projektu. Lokalizacja:chodniki przy ul. III Powstania 5,7

Naprawa jezdni, chodników oraz budowa parkingów

Projekt zakłada wykonanie miejsc parkingowych (ok.18) wraz z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego, budowę drogi obsługującej wraz z chodnikiem, odwodnieniem. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Lokalizacja:teren przy ul. III Powstania Śląskiego 14

Nowe miejsca parkingowe naprzeciwko bloków ul. Tysiąclecia 3,5

Projekt zakłada budowę parkingu (ok.65 miejsc) wraz z drogą dojazdową. W ramach zadania wykonany zostanie projekt budowlany i wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę. Lokalizacja:teren naprzeciw bloków Tysiąclecia 3,5 (obok banku PKO)

Parking przy Bema

Projekt zakłada wykonanie miejsc postojowych (ok.28), prostopadle do drogi. W ramach zadania wykonany zostanie projekt budowlany i wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę, rozbiórka chodnika, likwidacja i zebranie nadmiaru ziemi z zieleńca, korytowanie, podbudowa, podsypka cementowo-piaskowa, kostka betonowa, krawężniki betonowe. Lokalizacja:teren przy ul. Bema

Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku Krasickiego 3 od strony wejścia do klatek schodowych

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej). W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej. Lokalizacja:ul. Krasickiego 3

Remont chodników w dzielnicy Stary Gołonóg

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej). W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej. Lokalizacja:ul.Marii Szulc (od budynku nr 9 w kierunku garaży); ul. Krasickiego (od budynku nr 6 w kierunku budynku nr 2); ul. Prusa (od ul. Tysiąclecia do wysokości ogrodzenia szkoły)

Bezpiecznie, godnie i wygodnie na ul. Wybickiego 4,6,8,10, Szenwalda 1,3; Kwiatkowskiego

Projekt zakłada wykonanie miejsc parkingowych (ok.12) przy ul. Szenwalda wraz z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego, budowę jednego miejsca do gromadzenia odpadów (likwidacja dwóch istniejących obecnie przy ul. Szenwalda i ul. Wybickiego 6), wykonanie miejsc postojowych na wysokości budynków przy ul. Wybickiego 4,8, remont schodów terenowych przy budynku ul. Wybickiego 6. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Lokalizacja:teren przy ul. Wybickiego 4,6,8,10; Szenwalda 1,3

Plac – boisko dla dzieci teren gminy

Projekt zakłada budowę boiska sportowego. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej, rozbiórkę nawierzchni bitumicznej, wywiezienie gruzu, budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej, montaż wyposażenia sportowego, piłkochwytów, ułożenie chodnika, wykonanie prac porządkowych. Lokalizacja:plac wewnątrz osiedla pomiędzy blokami ul. Krasickiego i ul. Szenwalda

Nasz zakątek

Projekt zakłada budowę placu rekreacyjno-zabawowego. W ramach projektu wykonana zostanie strefa dla młodzieży składająca się z sześciu urządzeń do siłowni zewnętrznej, dwóch stojaków na rowery, kosza na odpady; strefa dla seniora składająca się z trzech urządzeń do siłowni zewnętrznej, stolika do gry w szachy, trzech stojaków z poidłami dla psów, dwóch ławek ; strefa dla dziecka i opiekuna składająca się z czterech urządzeń do siłowni zewnętrznej dla kobiet, czterech urządzeń do siłowni zewnętrznej dla mężczyzn, huśtawki podwójnej, ważki, kiwaka, ławek oraz koszy na odpady. Na placu zamontowane zostaną dodatkowe punkty świetlne (LED). W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej. Lokalizacja:plac na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice