Projekty dla dzielnicy Śródmieście

Głosowanie na projekty zakończyło się w sobota, 8 listopada, 2014, 23:59:59.

Modernizacja chodników Wspólnoty Mieszkaniowej Okrzei 7

Projekt zakłada wykonanie remontu nawierzchni chodników wraz z dojściami do klatek (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej). W kosztach projektu ujęto opracowanie dokumentacji wykonawczej. Lokalizacja:teren przy bloku ul. Okrzei 7

Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej Biblioteki Głównej – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej

Projekt zakłada uzupełnienie księgozbioru biblioteki (zakup nowości wydawniczych-książek i audiobooków), zakup sprzętu multimedialnego (skaner, radiomagnetofon, kontrolery do PS3, gry do PS3), zakup pomocy dydaktycznych, organizację spotkań autorskich. Lokalizacja:Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

Więcej zieleni w Centrum – zagospodarowanie zielenią terenu wokół wspólnoty Królowej Jadwigi 6 B w Dąbrowie Górniczej

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wokół bloku przy ul. Królowej Jadwigi 6 B: wykonanie dokumentacji, uporządkowanie terenu (w tym demontaż ogrodzenia, ławek, rozbiórkę basenu), montaż ławek, koszy na odpady, nasadzenia ozdobnej roślinności. Lokalizacja:teren przy budynku ul. Królowej Jadwigi 6B

Zakup sceny zewnętrznej z akcesoriami

Projekt zakłada zakup mobilnej sceny wraz z wyposażeniem akustycznym i oświetleniem w celu organizowania imprez plenerowych, festynów na terenie dzielnicy oraz miasta. Lokalizacja:teren miasta

Remont drogi i miejsc postojowych

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 20,22,24 wraz z wykonaniem drogi, miejsc postojowych, oświetlenia parkowego.W kosztach projektu ujęto prace rozbiórkowe, budowlano-montażowe, wykonanie dokumentacji technicznej. Lokalizacja:teren za blokami przy ul. Kościuszki 20,22,24

Remont chodników oraz wykonanie miejsc postojowych dla pojazdów wzdłuż drogi osiedlowej (pomiędzy ulicą 3 Maja a Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej)

Projekt zakłada wykonanie remontu nawierzchni chodników wraz z wejściami do klatek budynku przy ul.3 Maja 28 ,w tym poszerzenie chodnika przy ścianie wschodniej (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej); wykonanie miejsc parkingowych z kostki brukowej ( 8 szt.),wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową zatoki postojowej przy budynku ul. Okrzei 7,montaż ławek i betonowych koszy na odpady. Lokalizacja:teren przy ul.3-go Maja 28; chodnik od ul. Okrzei 7 do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice