Projekty dla dzielnicy Reden-Adamiecki

Głosowanie na projekty zakończyło się w sobota, 8 listopada, 2014, 23:59:59.

Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej

Projekt zakłada zakup książek i wyposażenia dla filii biblioteki – literatura dla dzieci i młodzieży, literatura piękna, literatura popularnonaukowa, zakup gier i materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, zakup urządzeń multimedialnych (m.in. laptop, komputer stacjonarny, projektor, ekran, drukarka), przeprowadzenie warsztatów tematycznych, spotkań autorskich , zakup mebli (regały, fotele). Lokalizacja:Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bezpieczna i wygodna komunikacyjna pieszych i zmotoryzowanych w rejonie Przychodni Merkury, ul. 1 Maja i K. Adamieckiego

Projekt zakłada budowę miejsc postojowych (ok.22), wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze dojazdowej, przebudowę ciągów pieszych wraz z regulacją chodnika na wysokości budynku przy ul. 1 Maja 34. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Lokalizacja:teren przy ul.1 Maja (rejon Przychodni „Merkury”; ul. Adamieckiego 11)

Reden Adamiecki – bilet do zdrowia, kultury i rekreacji

Projekt zakłada: budowę rekreacyjnego skweru - montaż dziesięciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z podbudową, stolików do gry w szachy, urządzenia linarnego „piramida”, urządzenia wspinaczkowego, ławek, koszy na odpady wraz z wykonaniem ogrodzenia; modernizację oraz doposażenie Klubu Osiedlowego „Helikon” wykonanie prac remontowych (przebudowa holu dolnego), zakup sprzętu multimedialnego (m.in. laptop, sprzęt nagłaśniający, kserokopiarka, projektor, kamera cyfrowa), meble oraz artykuły biurowe; budowę sześciu zadaszonych kontenerów na śmieci wraz z podbudową z kostki brukowej zlokalizowanych w ciągu ul. Korczaka. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu. Lokalizacja:teren pomiędzy ul. Korczaka a ul. Przemysłową (Planty); Klub Helikon ul. Wojska Polskiego 45; ul. Korczaka

Remont nawierzchni wraz z budową nowych miejsc parkingowych

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego 45 i 47 wraz z wykonaniem miejsc parkingowych (ilość miejsc uzależniona będzie od wykonanego projektu). W kosztach ujęto wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Lokalizacja:ul. Wojska Polskiego 45 (w rejonie pawilonów handlowo-usługowych)

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice