Nasadzenie żywopłotu pomiędzy strefą parkingową a urządzeniami zabawowymi na placu przy ul. Legionów Polskich w otoczeniu bloków nr 133, 135, 137, 139 i 141

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Robert Warwas

Omówienie projektu

Projekt zakłada nasadzenie żywopłotu (ok. 50 m) w celu odgrodzenia miejsc parkingowych od istniejących urządzeń zabawowych.
 

Lokalizacja: teren przy blokach ul. Legionów Polskich 133, 135,137, 139, 141

 

Szacunkowy koszt: 7 500,00 zł