Modernizacja nawierzchni drogi osiedlowej przy ul. Ludowej 23 i 25

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Sławomir Labocha

Omówienie projektu

Projekt polega na remoncie nawierzchni drogi dojazdowej do budynków przy ul. Ludowej 23 i 25 (wymiana krawężników, frezowanie, warstwa wyrównawcza, wykonanie warstwy ścieralnej). W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej.
 

Lokalizacja: Droga dojazdowa do budynków przy ul. Ludowej 23 i 25

 

Szacunkowy koszt: 195 500,00 zł