Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 18 MBP w Dąbrowie Górniczej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Anna Boboń

Omówienie projektu

Projekt zakłada uzupełnienie księgozbioru biblioteki (zakup literatury pięknej, popularnonaukowej), zakup sprzętu multimedialnego i wyposażenia(tablica multimedialna, fotele do stanowisk komputerowych), zakup gier planszowych, organizację spotkań autorskich.
 

Lokalizacja: Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej

 

Szacunkowy koszt: 70 000,00 zł