Budowa chodnika na ulicy Tworzeń

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tworzeń. Autor projektu: Kinga Pluta, Adrianna Włusek

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę jednostronnego chodnika na ul. Tworzeń (na długości ok.600 m, od przystanku tramwajowego do odcinka istniejącego).
 

Lokalizacja: ul. Tworzeń

 

Szacunkowy koszt: 203 000,00 zł