Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Staszic-Podlesie. Autor projektu: Joanna Witor

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę placu zabaw: montaż zestawu rekreacyjnego czterowieżowego, podwójnej huśtawki, huśtawkę ważkę, dwa kiwaki, urządzenie linarne „piramida”, piaskownicę, urządzenie zabawowe – kółko i krzyżyk, cztery ławki oraz dwa kosze na odpady. W kosztach projektu ujęto likwidację obecnych urządzeń, wykonanie bezpiecznej podbudowy pod urządzeniami zabawowymi, wykonanie nawierzchni żwirowej pod piramidą oraz ogrodzenie placu zabaw.
 

Lokalizacja: Teren obecnego placu zabaw pomiędzy ulicami Różana, Świerkowa, Bobrowa

 

Szacunkowy koszt: 150 000,00