Remont nawierzchni wraz z budową nowych miejsc parkingowych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden-Adamiecki. Autor projektu: Jan Wójcik

Omówienie projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego 45 i 47 wraz z wykonaniem miejsc parkingowych (ilość miejsc uzależniona będzie od wykonanego projektu). W kosztach ujęto wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 45 (w rejonie pawilonów handlowo-usługowych)  

 

Szacunkowy koszt: 465 400,00 zł