Wykonanie remontu chodnika przy ul. Orzeszkowej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden. Autor projektu: Włodzimierz Płatek

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont nawierzchni chodnika - ułożenie kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej wraz z wymianą krawężnika i obrzeży.
 

Lokalizacja: ul. Orzeszkowej (strona nieparzysta)

 

Szacunkowy koszt: 95 500,00 zł