Modernizacja boiska sportowego oraz rewitalizacja skwerów w obrębie Górników Redenu i Skibińskiego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden. Autor projektu: Adam Myśliwiec, Tomasz Czowalla, Piotr Chałuda

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie modernizacji boiska poprzez ułożenie nowej nawierzchni oraz montaż piłkochwytów i wyposażenia sportowego. Rewitalizacja skwerów obejmuje zerwanie asfaltu, położenie kostki brukowej, wykonanie klombu, trawnika, montaż ławek, koszy na odpady, koszy na psie odchody, remont nawierzchni chodników. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji.
 

Lokalizacja: boisko na terenie Gimnazjum nr 1 ul. Królowej Jadwigi 11, skwer przy ul. Górników Redenu 2

 

Szacunkowy koszt: 434 000,00 zł