Instalacja zamykanego śmietnika

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden. Autor projektu: Rafał Mordak

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę czterokontenerowego zadaszonego i zamykanego śmietnika (rozbiórka istniejącego muru, zerwanie asfaltu, położenie kostki brukowej, wykonanie projektu technicznego).
 

Lokalizacja: ul. Augustynika 7

 

Szacunkowy koszt: 34 600,00 zł