Remont chodnika wzdłuż ulicy Reymonta w rejonie budynków 14 i 16

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden. Autor projektu: Halina Głowacka, Jan Sabatura

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie remontu chodnika- ułożenie kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej wraz z wymianą krawężnika i obrzeży.
 

Lokalizacja: chodnik przy ul. Reymonta (do skrzyżowania z ul. Augustynika)

 

Szacunkowy koszt: 234 000,00