Remont chodników wzdłuż budynku przy ul. Augustynika 7

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden. Autor projektu: Artur Dadziak

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie remontu nawierzchni chodników (rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej) oraz zakup i montaż koszy na odpady.
 

Lokalizacja: ul. Augustynika 7

 

Szacunkowy koszt: 54 850,00 zł