Zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami przy ul. Chopina i ul. Łukasińskiego wraz z utworzeniem miejsc parkingowych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Północne. Autor projektu: Piotr Ślusarczyk

Omówienie projektu

Projekt zakłada opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu – utworzenie miejsc parkingowych, ciągów komunikacyjnych, elementów małej architektury. Zarządcą terenu jest spółka ArcelorMittal.
 

Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy ul. Chopina i ul. Łukasińskiego 

 

Szacunkowy koszt: 30 000,00 zł