Modernizacja pracowni multimedialnej dla społeczności lokalnej, w tym seniorów i młodzieży dzielnicy Mydlice Północne w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Północne. Autor projektu: Anna Łukasik

Omówienie projektu

Projekt zakłada modernizację pracowni komputerowej w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków – doposażenie w nowoczesny sprzęt informatyczny. W ramach projektu zakupione zostaną m.in. : zestawy komputerowe (15), oprogramowanie MS Windows, Office, Photoshop, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna z rzutnikiem, głośniki, okablowanie. Pracownia dostępna byłaby dla społeczności lokalnej osiedla.
 

Lokalizacja: Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków 

 

Szacunkowy koszt: 111 250,00 zł