Projekt rozbudowy linii oświetlenia ulicznego ulicy Ratanice

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Marianki-Ratanice. Autor projektu: Mateusz Sobczyk

Omówienie projektu

Projekt zakłada rozbudowę linii oświetlenia ulicznego ulicy Ratanice poprzez  dobudowę dwóch słupów wirowanych, montaż linii napowietrznej, montaż 6 opraw oświetleniowych.
 

Lokalizacja: ul. Ratanice (od ul. Polnej)

 

Szacunkowy koszt: 39 000,00 zł