Pierwszy etap prac nad uporządkowaniem gospodarki wodnej w Mariankach i Ratanicach

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Marianki-Ratanice. Autor projektu: Aneta Kominek

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dot. uporządkowania gospodarki wodnej.
 

Lokalizacja: Marianki-Ratanice

 

Szacunkowy koszt: 40 000,00 zł