Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw w Mariankach

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Marianki-Ratanice. Autor projektu: Aneta Kominek

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni syntetycznej (bezpiecznej) pod zestawem zabawowym , montaż urządzeń zabawowych (kiwaki), montaż ogrodzenia wokół placu zabaw, montaż tablicy ogłoszeniowej obok przystanku autobusowego. W kosztach ujęto wykonanie dokumentacji.
 

Lokalizacja: ul. Marianki 

 

Szacunkowy koszt: 48 000,00 zł