Rekreacja dla rodziny – siłownia pod chmurką obok placu zabaw

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Marianki-Ratanice. Autor projektu: Aneta Kominek

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę czterech podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji.
 

Lokalizacja: ul. Marianki 

 

Szacunkowy koszt: 47 000,00 zł