Wykonanie trwałej nawierzchni drogi dojazdowej od ul. Młodych do garaży i działek rekreacyjnych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Ewelina Stawiarz

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu wjazdu do garaży wraz z drogą rozjazdową poprzez utwardzenie nawierzchni tłuczniem i frezem. W kosztach projektu ujęto opracowanie dokumentacji wykonawczej.
 

Lokalizacja: garaże przy ul. Młodych wraz z drogą dojazdową

 

Szacunkowy koszt: 55 500,00 zł