Remont nawierzchni chodników (droga osiedlowa – od ul. Młodych wokół bloków 64/62/60/58/56)

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Wiesław Smoliński

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu chodnika (wymiana nawierzchni na kostkę brukową wraz z podbudową i ułożeniem  nowych krawężników). W kosztach ujęto wykonanie dokumentacji.
 

Lokalizacja: chodnik wzdłuż bloków przy ul. Kasprzaka 64,62,60,58,56

 

Szacunkowy koszt: 205 500,00 zł