Remont chodników w obrębie budynków oraz przy ulicy: od końca budynku Tysiąclecia 15 w kierunku przedszkola i budynku Kasprzaka 24 w kierunku ogrodzenia szkoły do placu Hutnika; ciąg pieszy od budynku Kasprzaka 28 i dalej w kierunku Kasprzaka 24

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Zbigniew Łukasik

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodników (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej) oraz montaż ławek i koszy na odpady.
 

Lokalizacja: Osiedle Kasprzaka (chodnik od ul. Tysiąclecia 15 do Placu Hutnika; od ul. Kasprzaka 24 do ul. Kasprzaka 28)

 

Szacunkowy koszt: 166 100,00 zł