Utworzenie miejsc parkingowych w rejonie budynków przy ul. Cedlera 17

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Adam Okoń, Jerzy Dziechciarz, Tadeusz Baśniak

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych (ok. 80) wraz z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowaniem terenu w rejonie przebudowy. W kosztach zadania ujęto wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 

Lokalizacja: teren przy ul. Cedlera 17

 

Szacunkowy koszt: 311 650,00 zł