Miejsca parkingowe dla mieszkańców bloków przy ul. Morcinka 1,3,5,7,8 oraz 9

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Brodway. Autor projektu: Damian Rasała, Grzegorz Guziński, Krzysztof Kukiela

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie miejsc parkingowych z nawierzchni rozbieralnej wraz z remontem odcinków dróg dojazdowych na wysokości lokalizacji krawężnika ograniczającego parking i drogę. Ilość miejsc postojowych zostanie określona projektem budowlanym.
 

Lokalizacja: Teren za blokami ul. Morcinka 8 oraz przy blokach ul. Morcinka 1,3,5,7,9

 

Szacunkowy koszt: 312 640,86 zł