Ogrody Brodway - realizacja koncepcji wypracowanej przez mieszkańców Osiedla

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Brodway. Autor projektu: Teresa Bober

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie I etapu koncepcji zagospodarowania ogrodu osiedlowego wypracowanej przez mieszkańców na warsztatach projektowych: część środkowa ogrodu wraz z częściowym wyposażeniem w małą architekturę (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie utwardzone-chodniki i place z betonowej kostki brukowej, krawężniki i obrzeża, ławki betonowe bez oparcia, ławki betonowe z oparciem, kosze betonowe, posadzenie drzew i krzewów, posadzenie żywopłotu, wykonanie trawników.
 

Lokalizacja: Teren pomiędzy blokami ul. Morcinka 8,10,16 Zespołem Szkół nr 3 a Administracją Osiedla Mieszkaniowego nr IX

 

Szacunkowy koszt: 310 382,16 zł