Grill i doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Antoniowie

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Antoniów. Autor projektu: Magdalena Michalska-Osowska

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Antoniowie: zakup ławek parkowych, namiotów, stołów z ławkami, wymurowanie paleniska, zakup grilla oraz zakup sprzętu multimedialnego: telewizor, sprzęt nagłaśniający, Xbox, rzutnik.  
 

Lokalizacja: teren Świetlicy Środowiskowej ul. Spacerowa 4

 

Szacunkowy koszt: 66 050,00 zł