Czynny wypoczynek dla mojej rodziny

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Barbara Stelmasiak

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż sześciu urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z podbudową, montaż dwóch stolików z ławkami, dwóch koszy oraz ogrodzenie zagospodarowanego terenu. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu.
 

Lokalizacja: Teren przy bloku ul. Mickiewicza 36

 

Szacunkowy koszt: 82 000,00 zł