Nasz kawałek zieleni

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ząbkowice. Autor projektu: Leszek Włodarczyk

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż 6 stołów z ławkami, stołu do gry w szachy, stołu do gry w chińczyka oraz dwóch koszy na śmieci. Dodatkowo przygotowana zostanie dokumentacja techniczna wraz z projektem zagospodarowania terenu.

 

Lokalizacja: Teren przy ul. Wapiennej

 

Szacunkowy koszt: 25 600,00zł