Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Ząbkowice

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ząbkowice. Autor projektu: Iwona Cichowlas

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkowicach w pozycje książkowe. Dodatkowo zakupione zostaną urządzenia oraz nośniki multimedialne (m.in. komputer stacjonarny). Filia doposażona będzie także w zestaw mebli.

 

Lokalizacja: Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą w PKZ – Domu Kultury „Ząbkowice” przy ul. Chemicznej 2

 
 

Szacunkowy koszt: 40 000,00zł