Budowa systemu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi leśnej na odcinku Nadrzecznej do Osiedla Robotniczego i Armii Krajowej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ząbkowice. Autor projektu: Piotr Bobrowski

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż ok. 20 punktów świetlnych wraz z zapewnieniem sieci kablowej. Dodatkowo przeprowadzone zostaną uzgodnienia oraz przygotowana zostanie dokumentacja techniczna.

 

Lokalizacja: Teren od ul. Nadrzecznej do Os. Robotniczego (wzdłuż drogi leśnej)

 

Szacunkowy koszt: 130 000,00 zł