Położenie kostki brukowej na drodze dojazdowej do wspólnot mieszkaniowych przy ul. Limanowskiego 55, 57 i 59

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Zielona-Korzeniec-Dziewiąty. Autor projektu: Jarosław Potęga

Omówienie projektu

Projekt zakłada położenie kostki brukowej na drodze dojazdowej do wspólnot mieszkaniowych przy ul. Limanowskiego 55, 57 i 59. W ramach projektu planuje się zdementować dotychczasową nawierzchnię poprzez jej wymianę na ok. 270 m² kostki brukowej.

 

Lokalizacja: Droga dojazdowa do budynków przy ul. Limanowskiego 55,57 i 59

 

Szacunkowy koszt: 70 300,00 zł