Multimedialne Laboratorium Kosmosu

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Zielona-Korzeniec-Dziewiąty. Autor projektu: Alicja Biegańska

Omówienie projektu

Projekt zakłada modernizację kopuły szkolnego Obserwatorium Astronomicznego, poprzez doposażenie jej w dodatkowe teleskopy, zakup zdalnego sterowania do obrotu i otwierania kopuły oraz komputera do sterowania przez internet. Projekt zakłada także doposażenie obserwatorium w sprzęt multimedialny (m.in. w komputery, tablicę interaktywną, projektor itp.), meble, a także pomoce naukowe.

 

Lokalizacja: Zespół Szkół nr 1 ul. Konopnickiej 56

 

Szacunkowy koszt: 221 242,00 zł