Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP w Ujejscu wraz z doposażeniem placu zabaw w nowe urządzenia

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ujejsce. Autor projektu: Magdalena Hyla

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu w urządzenie zabawowe, huśtawkę bocianie gniazdo, karuzelę oraz linozjazd oraz remont alejki przy placu. Istnieje także możliwość montażu 4 ławek oraz stojaka na rowery. Projekt zlokalizowany jest na terenie OSP Ujejsce.

 

Lokalizacja: Plac zabaw przy budynku OSP Ujejsce

 

Szacunkowy koszt: 115 000,00 zł