Budowa parkingu oraz dobudowa punktów świetlnych w Trzebiesławicach przy ul. Trzebiesławickiej oraz Gródki 1-3

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Trzebiesławice. Autor projektu: Ewa Kmiecik-Kawecka

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę 10 miejsc parkingowych, przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami, dobudowę 2 punktów świetlnych przy ul. Trzebiesławickiej oraz 5 opraw oświetleniowych przy ul. Gródki. Projekt zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 35.

 

Lokalizacja: Plac przy Szkole Podstawowej nr 35, ulica Trzebiesławicka oraz Gródki 1-3

 

Szacunkowy koszt: 73 000,00 zł