Park „Srocza Góra”

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Autor projektu: Alicja Wiatrowska-Cieplak

Omówienie projektu

W ramach projektu planuje się wykonać udrożnienie ścieżek dydaktycznych poprzez pielęgnację istniejących roślin tj. wycięcie krzewów, pielęgnacja drzew, wykoszenie trawy. Planuje się także usunięcie tzw. „dzikich wysypisk”. Proponuje się także wykonanie tablic dydaktyczno-edukacyjnych stanowiska dokumentacyjnego „Srocza Góra”. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.

 

Lokalizacja: Teren w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 5 tzw. „Srocza Góra”

 

Szacunkowy koszt: 50 000,00 zł