Boisko do siatkówki plażowej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Autor projektu: Grzegorz Walotek

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę boiska do siatkówki plażowej na terenie Gimnazjum nr 10 w Strzemieszycach. Projekt obejmuję budowę boiska wraz z wyposażeniem, wytyczeniem strefy bezpieczeństwa wokół boiska oraz jego ogrodzenie 

 
 

Lokalizacja: Gimnazjum nr 10, ul. Obrońców Pokoju 7

 

Szacunkowy koszt: 85 000,00 zł