Renowacja miejsca wypoczynku "Wywierzyska" Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce ul. Strzemieszycka

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Autor projektu: Krystyna Szaniawska, Anna Walotek, Grzegorz Walotek, Zbigniew Koziak

Omówienie projektu

Projekt zakłada renowację ok. 639 m² alejek spacerowych oraz utwardzenie ok. 182 m² pod parking oraz przygotowanie dokumentacji technicznej. Zakres prac obejmuje wymianę obrzeży, wykonanie podbudowy oraz położenie kostki. Projekt przewiduje także doposażenie placu zabaw w następujące urządzenie zabawowe: dwa kiwaki, huśtawkę podwójną, zestaw zabawowy lokomotywa, regulamin, ławkę i kosz na odpady. W ramach projektu przewiduje się również nasadzenie roślinności ozdobnej wraz z rewitalizacją istniejącego trawnika.

 

Lokalizacja: Teren Parku Wywierzyska

 

Szacunkowy koszt: 237 130,00 zł