Siłownia zewnętrzna na terenie placu szkolnego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Autor projektu: Justyna Piątek

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż 6 podwójnych urządzeń do siłowni, 2 ławek, kosza na śmieci oraz przygotowanie projektu zagospodarowania terenu. Projekt zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 2.

 

Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sportowa 16

 

Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł