Dofinansowanie działalności edukacyjnej dla Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzemieszycach Wielkich

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Autor projektu: Grażyna Delankiewicz

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie Filii biblioteki w dodatkowe pozycje książkowe, zakup nośników multimedialnych do nauki i zabawy (m.in. komputery, programy edukacyjne, konsolę do gier, telewizor, gry itp.) oraz teatralne programy edukacyjne.

 

Lokalizacja: Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Ofiar Katynia 93

 

Szacunkowy koszt: 35 000,00 zł