Doposażenie i odnowienie budynku OSP Okradzionów

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Okradzionów. Autor projektu: Mateusz Krzystański

Omówienie projektu

Projekt zakłada pomalowanie pomieszczeń, remont podłogi i przebudowę pomieszczeń wraz z zabudową aneksu sanitarnego budynku OSP Okradzionów. Dodatkowo miejsce to doposażone zostanie w keybord oraz szafę na dokumenty.

 

Lokalizacja: Budynek OSP Okradzionów ul. Białej Przemszy 23

 

Szacunkowy koszt: 69 500,00 zł