Budowa chodnika

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Błędów. Autor projektu: Kazimierz Woźniczka

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie chodnika w pobliżu kościoła w Błędowie. W ramach projektu planuje się ułożyć krawężniki wraz z obrzeżami, wykonać podbudowę z kruszywa oraz ułożyć ok. 200 mb kostki brukowej. Szacunkowy koszt projektu obejmuje także wykonanie dokumentacji technicznej wraz z dokonaniem uzgodnień. 

 

Lokalizacja: Łuk drogi zlokalizowany przy kościele ul. Żołnierska

 

Szacunkowy koszt: 100 000,00 zł