Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 27 w Dąbrowie Górniczej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Błędów. Autor projektu: Jolanta Oczadły

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 27 w sprzęt komputerowy w skład którego wejdzie: 18 zestawów komputerowych, laptop, oprogramowanie, kserokopiarka oraz tablica interaktywna z rzutnikiem krótkoogniskowym. 

 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Żołnierska 188

 

Szacunkowy koszt: 90 000,00 zł