Wykonanie podestu oraz zakup i montaż trybuny sportowej stałej, trzyrzędowej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Błędów. Autor projektu: Halina Koziak

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż trybuny trzyrzędowej długości ok. 15m wraz z przeprowadzeniem prac ziemnych oraz dokumentacją projektową. Projekt zlokalizowany jest na terenie LKS „Tęcza Błędów”. 

 

Lokalizacja: Teren obok boiska Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza Błędów”

 

Szacunkowy koszt: 134 000,00 zł