Ułożenie kostki brukowej wokół remizy OSP Błędów

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Błędów. Autor projektu: Kamil Jędrusik

Omówienie projektu

Projekt zakłada utwardzenie placu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie. W ramach projektu planuje się dokonać rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozbiórki i ułożenia krawężnika, wykonać podbudowę z kruszywa oraz ułożyć ok. 200m² kostki brukowej. Szacunkowy koszt projektu obejmuje także wykonanie dokumentacji technicznej wraz z dokonaniem uzgodnień. 

 

Lokalizacja: Teren przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie ul. Żołnierska 87

 

Szacunkowy koszt: 55 500,00 zł