Projekty dla dzielnicy Mydlice Południowe

Głosowanie na projekty zakończyło się w sobota, 8 listopada, 2014, 23:59:59.

Droga marzeń

Projekt zakłada remont drogi wewnętrznej (wraz z jej poszerzeniem) oraz parkingu (rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z krawężnikami, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu, ułożenie nowych krawężników, wymiana wpustów ulicznych odprowadzających wody opadowe). W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnienia branżowe. Lokalizacja: droga dojazdowa do ul. Legionów Polskich 143, 145

Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 18 MBP w Dąbrowie Górniczej

Projekt zakłada uzupełnienie księgozbioru biblioteki (zakup literatury pięknej, popularnonaukowej), zakup sprzętu multimedialnego i wyposażenia(tablica multimedialna, fotele do stanowisk komputerowych), zakup gier planszowych, organizację spotkań autorskich. Lokalizacja: Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej

W bezpiecznym kręgu czyli wymiana nawierzchni chodników, remont schodów i podjazdów dla wózków na pasażu spacerowym przy ul. Ludowej 19 A i Dąbskiego 11

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika na pasażu przy ul. Ludowej 19 (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wyrównanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie podbudowy, ułożenie krawężników oraz kostki betonowej). W kosztach projektu ujęto uzgodnienia branżowe oraz opracowanie projektu wykonawczego.. Lokalizacja: pasaż przy ul. Ludowej 19 (obok Klubu Osiedlowego Krąg)

Bezpieczny parking czyli rozwiązanie problemu parkingowego na ul. Dąbskiego 9 i Ludowej 21; projekt adaptacja nieużywanego deptaka przy ul. Dąbskiego 9 na miejsca parkingowe dla 40 samochodów osobowych

Projekt zakłada wykonanie miejsc parkingowych (ok.40) wraz z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego, budowę drogi obsługującej oraz zagospodarowanie terenu. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy ul. Dąbskiego 9 i Ludowej 23

Wymiana nawierzchni chodników, remont schodów i podjazdów dla wózków na pasażu spacerowym przy ul. Ludowej 19 A i Dąbskiego 11

Projekt zakłada wykonanie remontu nawierzchni chodnika, schodów oraz podjazdów dla wózków (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej). W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej. Lokalizacja: pasaż przy ul. Ludowej 19 (obok Klubu Osiedlowego Krąg)

Budowa 25 ekologicznych miejsc parkingowych przy ul. Legionów Polskich 121; Utwardzenie zdewastowanego trawnika ekologicznymi płytami ażurowymi

Projekt polega na budowie miejsc postojowych o pow. 425 m2 (likwidacja i zebranie nadmiaru ziemi z zieleńca, korytowanie, podbudowa, krawężniki betonowe, płyty ażurowe. Ze względu na zakres prac konieczne jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu objętego wnioskiem. Lokalizacja: teren przy ul. Legionów Polskich 121

Naprawa nawierzchni chodnika, naprawa schodów i podjazdów dla wózków na chodniku prowadzącym do Przedszkola nr 29 przy ul. Ludowej 4

Projekt polega na przeprowadzeniu remontu ciągu pieszego stanowiącego dojście do Przedszkola nr 29: chodnik (odcinek górny i dolny), schody terenowe w ciągu chodnika (4 szt.), plac przed placówką, schody terenowe przy placu, wymiana barierek na całej długości chodnika. Zakres robót: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej. Lokalizacja: ciąg pieszy stanowiący dojście do Przedszkola nr 29

Budowa 18 ekologicznych miejsc parkingowych przy ul. Dąbskiego 5 i 7. Utwardzenie zdewastowanego trawnika ekologicznymi płytami ażurowymi

Projekt polega na wykonaniu miejsc postojowych z płyt ażurowych na powierzchni ok.270 m 2. W kosztach projektu ujęto wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Lokalizacja: teren przy blokach ul. Dąbskiego 5 i 7

Budowa 20 ekologicznych miejsc parkingowych przy ul. Legionów Polskich 101 i 107. Utwardzenie zdewastowanego trawnika ekologicznymi płytami ażurowymi

Projekt polega na wykonaniu miejsc postojowych z płyt ażurowych na powierzchni ok.250 m 2. W kosztach projektu ujęto wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Lokalizacja: teren przy blokach ul. Legionów Polskich 101 i 107

Naprawa schodów na ul. Ludowej 23 oraz wymiana nawierzchni chodnika

Projekt polega na wykonaniu remontu nawierzchni schodów (3 lokalizacje) – rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej, wykonanie najazdu dla wózków, wymiana barierek. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej. Lokalizacja: schody usytuowane w pobliżu bloku Ludowej 23

Budowa schodów i podjazdu dla wózków dziecięcych na przystanku autobusowym „Dąbskiego II – kierunek Centrum” przy ul. Ludowej 23

Projekt polega na budowie schodów na skarpie przy ul. Ludowej 23. W kosztach zadania ujęto: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, wzmocnienie skarpy, budowę schodów z elementów betonowych, montaż poręczy, budowę chodnika. Lokalizacja: skarpa przy bloku ul. Ludowej 23

Naprawa nawierzchni chodnika, naprawa schodów i budowa podjazdów dla wózków na chodniku prowadzącym do przychodni zdrowia przy ul. Ludowej 9 i 7

Projekt polega na przeprowadzeniu prac remontowych nawierzchni chodnika wraz z poszerzeniem i wykonaniem najazdu dla wózków – rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, montaż barierki. Lokalizacja: chodnik przy ul. Ludowej 7 i 9.

Instalacja punktów świetlnych na pasażu handlowym i spacerowym przy ul. Legionów Polskich 135 i 133

Projekt polega na budowie oświetlenia na pasażu spacerowym przy ul. Legionów Polskich145 i 135 – montaż ok. 6 słupów parkowych oraz opraw LED. W kosztach ujęto wykonanie projektu budowlanego. Lokalizacja: pasaż przy ul. Legionów Polskich (pomiędzy blokami 145 i 135)

Zielony skwerek między blokami 117, 119, 121,123,125

Projekt polega na zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami Legionów Polskich 117, 119, 121,123,125. W ramach projektu wykonane zostaną prace porządkowe (usunięcie płyt betonowych i demontaż piaskownicy), przeprowadzony zostanie remont schodów wraz z zainstalowaniem szyn wjazdowych na plac, nasadzona zostanie roślinność ozdobna, wykonana zostaną alejki, zamontowane zostaną: zestaw zabawowy, ławki, kosze na odpady. Lokalizacja: teren przy blokach ul. Legionów Polskich 117, 119, 121,123,125

Strefa wypoczynku i aktywności dla małych i dużych

Projekt zakłada budowę placu zabaw – zestaw zabawowy czterowieżowy, dwie huśtawki podwójne, trzy kiwaki, karuzelę wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami; montaż ławek, koszy na odpady. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej oraz prace rozbiórkowe (usunięcie płyt betonowych i demontaż starej piaskownicy). Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy ul. Legionów Polskich 147 i 149

Modernizacja nawierzchni drogi osiedlowej przy ul. Ludowej 23 i 25

Projekt polega na remoncie nawierzchni drogi dojazdowej do budynków przy ul. Ludowej 23 i 25 (wymiana krawężników, frezowanie, warstwa wyrównawcza, wykonanie warstwy ścieralnej). W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej. Lokalizacja: Droga dojazdowa do budynków przy ul. Ludowej 23 i 25

Opracowanie koncepcji wraz z analizą nakładów finansowych zagospodarowania terenu przy budynku Ludowa 1 na potrzeby parkingu z uwzględnieniem możliwości realizacji parkingu wielopoziomowego

Projekt zakłada wykonanie koncepcji budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Ludowej 1 wraz z analizą finansową jego realizacji. Lokalizacja: teren przy bloku ul. Ludowej 1

Kącik rekreacyjny dla juniora i seniora

Projekt polega na stworzeniu kącika rekreacji dla mieszkańców dzielnicy: montaż dwóch stołów do ping ponga i gry w szachy, czterech ławek, dwóch koszy na odpady, ogrodzenie zagospodarowanego terenu oraz montaż pięciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej. W kosztach ujęto wykonanie dokumentacji. Lokalizacja: teren pomiędzy blokiem przy ul. Dąbskiego 15 a Zespołem Szkół Muzycznych

Parking Centralny – rozbudowa parkingu przy ul. Ludowej 1

Projekt zakłada rozbudowę parkingu przy ul. Ludowej 1 poprzez budowę ok. 20 miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Lokalizacja: teren przy bloku ul. Ludowej 1

Zielony zakątek – rewitalizacja podwórka przy ul. Legionów Polskich w otoczeniu bloków 127, 129, 131, 111

Projekt zakłada rewitalizację wewnątrzosiedlowego podwórka. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu, demontaż piaskownicy, trzech ławek, płyt betonowych; montaż ławek, koszy na odpady, stojaka na rowery; wykonanie alejek z kostki brukowej; nasadzenie roślinności ozdobnej poprzez wykonanie mini ogrodu, nasadzenie żywopłotu od strony parkingu. Lokalizacja: teren przy blokach ul. Legionów Polskich 127,129,131,111,113

„Zielone Serce Mydlic – park rodzinny” rewitalizacja parku przy Zespole Szkół nr 7

Projekt zakłada rewitalizację parku przy Zespole Szkół nr 7. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace związane z uporządkowaniem terenu (rozbiórka istniejących nawierzchni), wykonane zostaną nawierzchnie z kostki brukowej , zamontowane zostaną ławki, kosze na odpady, nasadzona zostanie zieleń. Lokalizacja: teren przy Zespole Szkół nr 7

„Eko Parking” – wykonanie 18 miejsc parkingowych z płyt ażurowych przy ul. Legionów Polskich 143

Projekt polega na budowie miejsc postojowych na pow. 380 m 2(likwidacja i zebranie nadmiaru ziemi z zieleńca, korytowanie, podbudowa, krawężniki betonowe, płyty ażurowe. Ze względu na zakres prac konieczne jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu objętego wnioskiem. Lokalizacja: teren przy bloku ul. Legionów Polskich 143

Nasadzenie żywopłotu pomiędzy strefą parkingową a urządzeniami zabawowymi na placu przy ul. Legionów Polskich w otoczeniu bloków nr 133, 135, 137, 139 i 141

Projekt zakłada nasadzenie żywopłotu (ok. 50 m) w celu odgrodzenia miejsc parkingowych od istniejących urządzeń zabawowych. Lokalizacja: teren przy blokach ul. Legionów Polskich 133, 135,137, 139, 141

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice